Întrebări frecvente

Ce ofer?

Ofer abonamente de masaj la birou companiilor, în schimbul sumelor pe care le datorează fondului de handicap în situația în care nu angajează persoane cu handicap.

 

Cum funcționează?

Mă deplasez la sediul companiei cu masa de masaj portabilă, cu cearceaf de unică folosință și cu ulei de masaj și am nevoie doar de un spațiu unde beneficiarii să se poată dezbrăca și de acces la un grup sanitar pentru igiena mâinilor.

 

Ce tipuri de masaj practic?

Masajul este definit ca o prelucrare sistematică a părților moi ale corpului uman, prin mijloace manuale, în scop igienic, de întreținere a sănătății și bunei funcționări a organismului (de exemplu: stimularea prin masaj a circulației de întoarcere venoase, capilare, limfatice), de prevenire a unor tulburări funcționale (surmenaj, edeme de stază, etc), așa că nu sunt mai multe tipuri de masaj ci mai multe efecte.

 

Cat dureaza masajul?

Având în vedere că se face la birou, pentru a nu răpi prea mult timp din activitatea lucrătorilor, durata va fi de 25 minute și se va face masaj parțial pe zonele mai solicitate după specificul activității.

 

Ce calificare am?

Asistent medical principal de balneofizioterapie / masaj.

Am absolvit cursurile școlii postliceale sanitare de profil din cadrul Centrului Școlar nr. 1 București, (Regina Elisabeta) promoția 2000 iar în 2004 am promovat examenul de grad principal, examen organizat de Ministerul Sănătății.

 

Ce experienta profesionala am?

 

De ce să aleg serviciile unei unități protejate?

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

  1. să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
  2. să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).

 

Ce înseamnă unitate protejată autorizată?

Unitățile protejate pot fi înființate de orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, care angajează persoane cu handicap.

Unitățile protejate pot fi:

  1. cu personalitate juridică;
  2. fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secții, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice ori din cadrul organizațiilor neguvernamentale, precum și cele organizate de persoana cu handicap autorizată, în condițiile legii, să desfăşoare activități economice independente.

Unitățile protejate autorizate beneficiază de următoarele drepturi:

  1. scutire de plata taxelor de autorizare la înființare și de reautorizare;
  2. scutire de plată a impozitului pe profit, cu condiția ca cel puțin 75% din fondul obținut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziționarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje, instalații de lucru și/sau amenajarea locurilor de muncă protejate, în condițiile prevăzute de codul fiscal.
  3. alte drepturi acordate de autoritățile administrației publice locale finanțate din fondurile proprii

 

 

Un site creat de Halus D. Cristian Ştefan PFA