Pentru companii

IN ATENTIA ANGAJATORILOR

Aveti peste 50 de angajati si vreti sa le oferiti bonusuri care sa duca la cresterea performantelor profesionale, prin cresterea gradului de confort, cu banii pe care ii datorati bugetului de stat?

Intrarea in vigoare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a dus la abrogarea prevederilor art. 43 alin. 2 din O.U.G. nr. 102/1999 prin care erau exceptaţi de la plata obligatorie prevăzută la art 43 alin. 1 agenţii economici, autorităţile şi instituţiile publice care fac dovada ca au solicitat trimestrial la agenţiile judeţene de ocupare a forţei de munca, respectiv a municipiului Bucureşti, repartizarea de persoane cu handicap calificate în meseriile respective şi ca acestea nu au repartizat astfel de persoane în vederea angajării.

In acest sens nu mai este necesara eliberarea dovezii din partea agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de munca, respectiv a municipiului Bucureşti care sa ateste faptul ca angajatorii au solicitat trimestrial repartizarea de persoane cu handicap.

In consecinta mentionam ca angajatorii, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, art 77, in situatia in care nu angajaza persoane cu handicap pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

Recomandări pentru înregistrarea în contabilitate

Trebuie să declaraţi cu ajutorul formularului 100 „Declaratie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“ următoarele:

Cum stabiliti numarul de salariati la care trebuie sa va raportati?

Numărul de angajaţi pe care trebuie să-l luaţi în calcul este numărul mediu de angajaţi din lună.

Numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună îl determinaţi ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, împărţită la numărul total de zile calendaristice.

În efectivele zilnice veţi include şi:

Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală vor fi luate în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi.

În efectivele zilnice nu vor fi incluşi:

Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă vor fi incluşi în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă.

Procentul de 4% aplicat asupra numărului mediu de salariaţi astfel calculat va fi un număr format din două zecimale pe care îl veţi înmulţi cu 50% din salariul minim brut pe ţară.

Se pot combina obligaţiile alternative?

Puteţi achiziţiona produse de la unităţi protejate doar parţial, existând posibilitatea plăţii doar a sumei neacoperite.

În situaţia în care achiziţionaţi produse şi/sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă mai mică decât suma datorată bugetului de stat, veţi datora bugetului de stat diferenţa de sumă.

În situaţia în care achiziţionaţi produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât suma datoratâ bugetului de stat în luna respectivă, nu datoraţi nicio sumă bugetului de stat.

Diferenţa în plus o veţi reporta în luna următoare, în sensul diminuării sumei de plată.

Acte normative aplicabile:

Art. 78 alin. (2) si (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Art. 1-7 din Instructiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin Ordinul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 590/2008

Art. I pct. 3 din Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.809/2008 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

 

 

Un site creat de Halus D. Cristian Ştefan PFA